V.M. Bronnikov

De auteur van de Informational Human Development technologie is Vyacheslav Mikhailovich Bronnikov. Zijn technologie is niet nieuw, het heeft zijn oorsprong in eeuwenoude kennis en wijsheden. Tijdens jarenlange en uitgebreide studies heeft hij een eenvoudig over te brengen technologie geconstrueerd, geschikt voor de moderne tijd: Informational Human Development (Bronnikov methode).


Kennis
V.M. Bronnikov heeft al van kinds af aan een schat aan kennis tot zijn beschikking. Dit komt deels door zijn afkomst en deels door de plek waar hij is geboren.

  • Een groot deel van zijn kennis komt via zijn familie. Zij geven het Tempelierssysteem de ‘Ruby Eye of the Dragon’ door, een techniek van directe waarneming met gesloten ogen. Deze techniek is al bekend sinds de oudheid en is een onderdeel van diverse martial art systemen. Bronnikov: “Ik heb alleen de kennis van de ‘Ruby Eye of the Dragon’, dit is slechts een achtste deel van het totale ‘Dragon System’. Verspreid over de wereld bevindt zich de kennis van de overige zeven delen, elk van ons zal het totale systeem compleet maken met een specifieke techniek”.
  • Een andere grote invloed is de stad Feodosia (Oekraïne). Hier is hij geboren op 1 februari 1952. De officiële naam van de stad is Theodosia, wat betekent ‘Gegeven door de Goden’. De stad is zo’n 8000 jaar oud en staat voor universele wijsheid en mystiek. 


Bronnikov: “De plaats waar ik ben opgegroeid is zeer bijzonder en bezit vele krachtplaatsen. Men noemt het de plek van de drakenkracht, de bevolking gelooft dat hier een gewonde draak ligt waaruit kracht vloeit. Op deze plek is een heilige waterbron. Je vindt hier de kerk van Aartsengelen Gabriel en Michael, de kerk van de Heilige creatie. Vlakbij ligt de heilige berg Mitrdat, waar naar verluidt Hermes Trismegistus VI begraven ligt. Elk van deze plaatsen heeft zijn eigen kwaliteiten/essenties en heeft mij iets speciaals geleerd”. Op deze unieke plek, gedeeltelijk op de oude stadsmuren, heeft hij het Bronnikov Informatiecentrum gebouwd.

Ontstaan
Vanaf zijn 3e jaar werd hij naast de eerder genoemde kennisbronnen onderwezen door een Tibetaanse monnik die regelmatig Feodosia bezocht. Hij bemerkte al vroeg zijn speciale kwaliteiten, alleen kon hij deze niet besturen. Door het ontstaan van situaties waar hij geen grip op had besloot hij om deze kwaliteiten af te sluiten. Pas later begreep hij de waarde van zijn kennis en kwaliteiten. Stap voor stap ontwikkelde hij een programma; hoe deze vaardigheden te besturen en hoe dit eenvoudig over te brengen aan anderen. De technologie is door de loop van de jaren steeds meer verfijnd en is continu in ontwikkeling.

De jarenlange ervaring met deze technologie heeft een schat aan informatie opgeleverd die het bewijs vormen dat het stimulerend effect heeft op de creatieve vermogens en het zelf genezend vermogen van de mens.

Kennisoverdracht
Er zijn geen docenten in deze technologie, maar slechts tussenpersonen, helpers. We helpen je om de verborgen kennis te ontdekken/vinden die in je zit. Om verder te komen hebben we elkaar nodig; een samenwerkingssysteem.

Imagine to empower yourself...