Van Zorgstaat naar Participatiemaatschappij

De Resultaten
Gemeente – 35% deelnemers heeft een baan!
Prachtig bij-effect van het activeren van de werkzoekenden is dat inmiddels 35% een baan heeft gevonden.
De training levert de gemeente geld op: elke werkzoekende kost de gemeente 20.000 euro per jaar.
Quote manager Participatie en Werk: ‘de consulenten complimenteren me met de keuze voor de IHD training, dit werkt echt!’.

Consultent – 91% is geactiveerd
Aan de consulenten is vooraf gevraagd wanneer voor hun de werkzoekende geactiveerd zou zijn. Na evaluatie blijkt dat 91% geactiveerd is.
Quote consulent: ‘Wat hebben jullie gedaan? Ik heb een herboren cliënt teruggekregen’.

Deelnemers – waarderen de training met een 8.1
Achteraf is aan alle deelnemers gevraagd de training te waarderen met een cijfer.
Quote van deelnemers: ‘dank jullie, ik heb mijn leven weer terug’, ‘mijn zoon zei: wat fijn mama, je bent er weer’, ‘ik ben al 15 jaar bezig om mijn ADHD onder controle te krijgen en voor het eerst in 15 jaar heb ik een rustig hoofd’.

Hulpvraag gemeenten
De centrale hulpvraag van veel gemeenten is: 
"De groep werklozen dusdanig activeren dat ze een baan willen & kunnen krijgen".

De (onbewuste) problemen van veel werkzoekenden zijn:

 • motivatie te laag
 • zelfbeeld te laag
 • energieniveau te laag
 • drive te laag
 • eigen problemen te groot


Doel van de IHD training

Zorgen dat de werkzoekenden zichzelf terugvinden, in hun kracht komen en weer perspectief zien, zodat ze weer een baan willen en ook gaan krijgen. Of anders gezegd; zorgen dat de werkzoekenden beter bemiddelbaar zijn. Denk aan:

 • goed gemotiveerd
 • correct zelfbeeld
 • hoog energieniveau
 • weer drive (zin, optimisme)

Gebruikte termen op het evaluatieformulier bij de vraag "Wat heeft de IHD training mij gebracht?":
Vertrouwen, zelfbewustwording, acceptatie, liefde voor mezelf, rust lichamelijk en in mijn hoofd, sterk in mijn schoenen, zelfverzekerd, gefocust op de toekomst, verzorg me nu goed, vrolijk, open, liefde, rust, kennis, wijsheid, motivatie, concentratie, balans gekregen, energie gekregen, sterk, geloof in mezelf.


Quotes van deelnemers tijdens de IHD training

 • Het geeft mij heel veel energie
 • Ik voel me sterk
 • Ik werk aan mezelf en voor mijn dochter
 • Ik heb alles nu weer zelf in de hand
 • Ik kom in balans met mezelf
 • Ik ben niet meer zo moe
 • Ik voel me hier thuis, hier leer ik leiderschap
 • Ik ben niet meer bang mijn mening te geven, want ik weet nu hoe dit kan zonder mensen te kwetsen
 • Voordat ik kwam was ik zwak, nu voel ik me sterk
 • Deze cursus duurt zo kort
 • Mensen luisteren nu naar me
 • Ik doe nu de oefeningen en ben nu minder moe
 • Vooruit kijken doet me heel goed
 • Ik ben nu in 5 dagen 5 kilo afgevallen
 • Ik ontbijt weer en heb ook daar balans in gevonden


Wat is de IHD?
IHD staat voor Informational Human Development en is een wetenschappelijk onderbouwde technologie, ontwikkelt door professor V.M. Bronnikov (Feodosiya, Oekraine). De kern is dat het mensen in staat stelt zowel fysiek als cognitief (brein) in balans te zijn, hier zelf in te sturen. Een veel gebruikte term van ervaringsdeskundigen is dat ze weer kracht en energie hebben, mentaal en fysiek.

Waaruit bestaat de IHD training?

Stap

Doelstelling

Intake gesprek

Definitieve selectie

Start-up training

De juiste conditie en houding bewerkstelligen om aantrekkelijk te worden voor de arbeidsmarkt

IHD Praktijk

Leren lijf, emoties en brein te besturen, en dit bewust toepassen in het dagelijks leven en bij het verkrijgen van een baan of carrière als zelfstandige

Training Focus & Creatie

Vormgeven van een toekomstbeeld

IHD Praktijk

Opzetten en activeren van het persoonlijke toekomstplan, om straks concreet aan de slag te kunnen

Afsluiting en evaluatie

Vastleggen welke acties ondernomen worden voor een succesvolle toekomst

In elke stap wordt de trainingscyclus in 4 fases doorlopen en herhaald:

 1. Bewust worden van de huidige situatie
 2. Kennis opdoen over de nieuwe situatie/benodigde vaardigheden
 3. Overtuigd raken en trainen van de nieuwe kennis en vaardigheden
 4. Integreren en gebruiken van de nieuwe kennis en vaardigheden

Trainingscyclus