Blog

Zomernieuwtjes met Focus

HOLOGRAPHIC INTERFACE OF THE HUMAN BRAIN

By V.M. Bronnikov

2. DE DERDE KWANTUM REVOLUTIE

In deze tijd vindt de derde kwantum revolutie plaats. De mensheid bevindt zich in een stadium waarin revolutionaire, evolutionaire, involutie en convergentie processen tegelijkertijd in ons leven plaats vinden.

Onze planeet baart de Nieuwe Mens. De geboorte van de 5 types indigo kinderen vindt plaats.

Kunstmatig intelligente technische substanties – cyborgs – worden gecreëerd. Genetisch gemuteerde, nano-technologische individuen van een nieuw soort en kwaliteit. Sinds de 90er jaren worden menselijke kopieën gecreëerd door middel van 3D bioprinters.

Kunstmatige levensvormen, fijn-materiele apparaten met kunstmatig intellect worden gemaakt. Creatie en controle van mondiale artificiële substanties, zoals Internet, vinden plaats. Technische middelen veranderen en transformeren heel snel.

HOLOGRAPHIC INTERFACE OF THE HUMAN BRAIN

By V.M. Bronnikov

 4. TORSION, LEPTON, GLUON PROCESSEN 

Basis principes van de superbewuste processen:

 Het Torsie proces [principe] is gebaseerd op de formatie van twee tegengesteld georiënteerde vectoren van effectieve torsiekracht in een specifiek punt van het ruimte-tijd continuüm. Dit principe is van toepassing op micro en macro objecten van organische en anorganische natuur.

 Het Lepton proces [principe] is gebaseerd op de formatie van een biomorfisch hologram van de wezenlijke natuur die drie functionele behoeftes [verlangens] heeft:

-          Het verlangen om zijn talenten te ontwikkelen

-          Het verlangen om nieuwe talenten aan te leren

-          Het verlangen zich aan te passen

       Het Gluon proces [mechanisme] heeft betrekking op zelfbewustzijn, zelfontwikkeling en zelfbescherming.

 

HOLOGRAPHIC INTERFACE OF THE HUMAN BRAIN

By V.M. Bronnikov

1. INLEIDING

De 20ste en 21ste eeuw hebben, door wetenschappelijke en technische vooruitgang, het totale leven van de mens fundamenteel veranderd. Voor het eerst in de geschiedenis, bevond de mens zich in een oceaan van informatie. Vanuit het gezichtspunt van de astrofysica ontwikkelt de aarde zich in de richting van een “radio ster”; de straling van de aarde in radiofrequentie wordt verondersteld helderder te zijn dan zonnestraling.

Elektromagnetische ontwikkeling van onze planeet is een doodlopende straat en verandert de aarde in een hoogfrequentie elektrische oven – magnetron.

Parallel hieraan wordt onze planeet gebombardeerd met genetica die genetisch gemodificeerd voedsel en organismen creëert; nanotechnologie  die instrumenten op nano-niveau  ontwikkelt; plasma technologieën en nog vele andere technologieën.

De meeste ontwikkelingen zijn als geheim geclassificeerd en mensen weten er niets van.

Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is, dat wanneer de mogelijkheden van wetenschappelijke en technische ontwikkeling niet snel openbaar worden gemaakt en aan de mensen worden uitgelegd;  wanneer zij niet de nodige kennis van de moderne realiteit ontvangen, de mensheid het vermogen verliest om deze waar te nemen.

Los van het psychologische probleem, is er ook het probleem van het gebrek aan beschermende eigenschappen van het lichaam tegen de negatieve invloed en impact van de agressieve kunstmatige informatie omgeving.

Er worden wereldwijd experimenten op mensen uitgevoerd en mensen weten er niets van.

 

HOLOGRAPHIC INTERFACE OF THE HUMAN BRAIN

By V.M. Bronnikov

3. INTERNATIONAAL SYMPOSIUM IN TBILISI GEWIJD AAN DE ONBEWUSTE HERSENACTIVITEIT

In 1979, op het internationale symposium in Tbilisi, dat was gewijd aan de onbewuste hersenactiviteit, werd het begrip “onbewust” officieel verdeeld in twee functies: het onderbewustzijn en het superbewustzijn. Dit was voor het eerst in internationaal verband.

Het symposium stond onder leiding van de belangrijkste geheime diensten in de wereld.

Eindelijk was de drie-eenheid gevonden in de mens: bewustzijn, onderbewustzijn en superbewustzijn. Vijfendertig jaar zijn voorbij gegaan en nog steeds hebben veel mensen geen duidelijke informatie over de superbewuste functies. Tegelijkertijd hebben veel ontwikkelde landen wetten aangenomen die verbieden dat psychotronische technologieën, die bedoeld zijn om het menselijke bewustzijn te beïnvloeden, gebruikt wordt voor reclame en andere media.

Dit alles is gebaseerd op de kennis van de functie van het superbewuste. Die kennis wordt gebruikt in moderne technologieën, maar wordt geheim gehouden voor mensen.

In 1980 werd aan het ‘Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology’ [Moskou, Rusland], onder leiding van P.V. Simonov geprobeerd om ongeveer 80 wetenschappelijke artikelen over onbewuste hersenactiviteit te beschermen, maar dit werd verhinderd omdat geheime instituten hiervoor verantwoordelijk waren.